#1

Hi! Ako si Chuckie Antonio,

Patuloy na nagbibigay ng “Serbisyong Totoo, Diretso sa Tao” para sa ating distrito.

Ang pinakamabisang pamumuno ay magmumula sa pakikinig sa mga taong pinaglilingkuran

Naniniwala si Chuckie na ang pinakamabisang pamumuno ay magmumula sa pakikinig sa mga taong kanyang pinaglilingkuran - pakinggan ang kanilang mga panig...


AB Political Science

Ateneo de Manila University

2012

Bachelor of Science Major in Entrepreneurship

University of Asia and the Pacific

2015

Master of Science in Management · Specialization in Entrepreneurship and Innovation

Singapore Management University

2018

Key Accounts Manager

GroupStar

2018

Alumni Ambassador to Southeast Asia

Singapore Management University

2018 - prsent

Mga Pangunahing Programa


Active Gawad Kalinga Member


  • House Building
  • Feeding Program

PLA Loves Me Annual Feeding Program


  • Feeding and Lifestyle Programs

Follow my Instagram Account:


Ang paglutas ng problema ay dapat simulan sa mga ugat nito. Kailangan natin patatagin ang bawat komunidad ng ating distrito…

− Chuckie Antonio

Become a Volunteer

Join us by helping and building our community better as before.